Telefon: 774 023 949
Email: kontakt@tillerova.cz

Mgr. Markéta Tillerová
advokátka, Čelákovice

Služby

Mojí specializací je právní pomoc „obyčejným“ lidem v jejich každodenním životě.


Nabízím vám právní pomoc v následujících oblastech práva:

  • v oblasti nemovitostí – kupní a darovací smlouvy, zástavní smlouvy, věcná břemena aj.
  • v rodinném právu – rozvody, výživné, majetkové vypořádání po rozvodu aj.
  • v pracovním právu – nároky zaměstnanců, práva a povinnosti zaměstnavatelů i zaměstnanců aj.
  • vymáhání pohledávek – pomoc věřitelům i dlužníkům
  • smluvní agenda podnikatelů – smlouvy o dílo, zprostředkovatelské smlouvy, příkazní smlouvy a jiné
  • v oblasti náhradní rodinné péče – pěstounům, adoptivním rodičům i biologickým rodičům